Luděk Jeništa
PLÁNOVANÉ AKCE

Starostové si váží života na venkově                                                                                                                                                        Starostové hájí zájmy obcí a měst                                                                                                                                                                  Starostové znají nejlépe problémy obcí a měst          
Obvod 41 - Benešov
Pátek
2. KOLO Senátních voleb

Obvod 41 - Benešov
Sobota
2. KOLO Senátních voleb
Téma / názory
HLAVNÍ STRANA

O MNĚ

TÉMA / NÁZORY

PLÁN AKCÍ

PODPORA

GALERIE

KONTAKT
Kvalitní pitná voda není samozřejmost
Ačkoliv to na první pohled nemusí být příliš patrné, pitná voda není ani v dnešní době úplnou samozřejmostí. Běžný spotřebitel je zvyklý jen otočit kohoutkem a o nic víc se nestarat (kromě včasného placení účtů za vodu). Voda je ovšem jednou ze základních potřeb člověka a každý by měl vědět, odkud se ta jeho "kohoutková" voda vlastně bere a co vše se skrývá za tímto čistým komfortem. Letos je to již čtyřicet let, co je v provozu Úpravna vody Želivka (ÚVŽ), nenahraditelný zdroj pitné vody pro Prahu, Střední Čechy a část kraje Vysočina. Ať se to zdá jakkoliv nepředstavitelné, tato největší úpravna vody u nás zajišťuje pitnou vodu pro více než jeden a půl milionu obyvatel a za dobu své existence jí vyrobila přes čtyři miliardy m3 (kubíků). Tato čísla jen podtrhují její význam, avšak i takto velká společnost zároveň musí řešit také otázky svého budoucího provozu. Toho jsem si jako člen představenstva, kde zastupuji minoritní akcionáře (menší města a obce mimo Prahy) velmi dobře vědom. Současnému provozovateli (francouzská Veolia) končí provozní smlouva 5. listopadu 2013, takže se nyní rozhoduje o dalším způsobu provozování této největší zásobárny vody v republice. Já jsem již dávno přesvědčen, že nejlepším a do budoucna nejekonomičtějším provozováním bude samostatné nebo vlastnické provozování. Nechali jsme pod dohledem expertního týmu vypracovat detailní analýzu všech možností a jsem rád, že výsledky této můj názor potvrzují a korespondují také se záměry možná všech minoritních akcionářů. Jako nejvýhodnější je provozování prostřednictvím založené firmy, která bude stoprocentně vlastněna (ÚVŽ a.s.) obcemi, které odebírají z úpravny vodu a vlastní její akcie. Jsme přesvědčeni, že tento náročný úkol zvládnou tak, aby byl zajištěn bezpečný a bezproblémový provoz. Po všech efektivních nákladech bude vytvořený zisk zůstávat "doma" zejména pro potřebu ÚVŽ. Stěžejní úlohu v rozhodování sehraje samozřejmě Praha (magistrát) jako největší akcionář. Věřím, že dojde k názorové shodě mezi Prahou a menšími akcionáři a nakonec rozhodneme o tom, že obce budou nejen majitelem, ale také provozovatelem.
zpět