Luděk Jeništa
PLÁNOVANÉ AKCE

Starostové si váží života na venkově                                                                                                                                                        Starostové hájí zájmy obcí a měst                                                                                                                                                                  Starostové znají nejlépe problémy obcí a měst          
Obvod 41 - Benešov
Pátek
2. KOLO Senátních voleb

Obvod 41 - Benešov
Sobota
2. KOLO Senátních voleb
Téma / názory
HLAVNÍ STRANA

O MNĚ

TÉMA / NÁZORY

PLÁN AKCÍ

PODPORA

GALERIE

KONTAKT
Rozhovor z denního tisku
Proč voliči do druhého kola senátních voleb poslali právě Vás?

Předně musím  říci, že si podpory voličů hrozně moc vážím a chci jim touto cestou poděkovat. Dostat se "do finále" z 12 uchazečů považuji za opravdu  velký úspěch, tu podporu voličů už mi nikdo nevezme. Důvod této podpory vidím v mé desetileté práci starosty města Vlašim. Podařilo se mi vytvořit zde úžasný tým lidí a dostat do města více než půl miliardy korun  z různých, zejména evropských dotací. To posunulo rozvoj Vlašimi o velký krok vpřed, realizovali jsme velké projekty, které jsou při návštěvě města vidět, a  o nichž se mluví i v jiných regionech. Tato práce, která je vidět, mi pravděpodobně přinesla  hlasy v prvním kole voleb.

Zdržel jste se hlasování, hlasoval jste pro sebe, nebo jste dokonce svůj hlas v rámci gentlemanství  věnoval konkurentovi?

Nevím, jestli hlasování ve volbách pro svou přímou konkurenci se dá nazvat "gentlemanstvím". A nebudu si tu na nic hrát, ačkoli by si to voliči nemohli ověřit. Já jsem přijal nominaci STAROSTŮ a NEZÁVISLÝCH, chci se stát senátorem, a proto jsem hlasoval pro sebe.

Dá se ještě něco udělat pro váš zdar ve druhém kole voleb?

Druhé kolo je za týden a to je dost dlouhá doba na to uvést občany do zcela nové situace, kdy se střetávají již pouze dva kandidáti, z nichž si budou vybírat. Je tu velké množství voličů, kteří dali hlas v prvním kole některému z našich konkurentů a budou chtít volební právo využít i ve druhém kole. Záležet tedy bude hodně na podpoře stran, jejichž kandidáti neprošli do druhého kola. Doporučení levice a ostatních stran svým voličům může sehrát svou důležitou roli. Já budu dále prezentovat svou pracovní historii a pracovní výsledky, které mi hlavně vynesly nominaci od STAROSTŮ a budu se snažit získat voliče na svou stranu proti kandidátovi ODS. 

Překvapilo vás něco na krajských nebo senátních volbách?

Že by mě něco výrazně překvapilo, kromě mého postupu, to se říci nedá. Především bych chtěl poděkovat všem svým senátním konkurentům za způsob vedení kampaně, který byl poctivý, slušný a korektní. Kromě některých drobností nedošlo k žádným problémům, dokonce jsem se při kampani s některými protikandidáty potkal, pozdravil a pohovořil.
Jinak výsledky voleb jsou prostě obrazem české politiky; ekonomická situace, skandály, politická kultura, to jsou skutečnosti, které otevřely levici cestu k vítězství a popravdě - není se čemu divit.

Čemu byste se rád v případě zvolení při práci v senátu věnoval?

Vycházím opět ze své pracovní zkušenosti. Jsem pedagog, devět let jsem učil na ZŠ, devět let jsem dělal na téže škole (600 - 700 dětí) ředitele, nyní jsem deset let starostou Vlašimi, mám zkušenosti z krajského zastupitelstva i ze sněmovny. Pět let jsem reprezentoval tehdy ještě Československo ve stolním tenisu. V současné době jsem členem komise pod vedením předsedy ČSSD, která má za úkol navrhnout dlouhodobý systém financování hasičských záchranných sborů včetně dobrovolných hasičů. Jsem členem komise, jež se zabývá systémem financování sportu, zejména mládežnického a reprezentace. Podílím se na novém - vlastnickém - provozování úpravny vody Želivka bez účasti zahraničních firem, aby veškeré finanční zisky byly používány na údržbu, opravy a modernizaci tohoto největšího zdroje pitné vody pro Prahu, ale i Říčany, Benešov, Vlašim a jejich regiony. O velkém podílu STAROSTŮ na prosazení nového rozdělení daní pro obce a města, kdy od příštího roku dojde k podstatnému navýšení, jsme již informovali. Mám velké zkušenosti s evropskými dotacemi. Chci s kolegy STAROSTY ovlivňovat podmínky a rozdělování těchto financí tak, aby velká část těchto prostředků šla do měst a obcí na řešení jejich hlavních problémů, aby jim některé programy byly takříkajíc "šité na míru". A problémů je dost - kapacity školek a škol, dokončení pražského okruhu, obchvaty, parkování ve městech, péče o seniory. Prostě práci, kterou bych chtěl v Senátu vyvíjet, vychází z mé předchozí i současné pracovní činnosti, zejména z pozice starosty, tedy pro města a obce, pro jejich obyvatele.

Co uděláte v případě úspěchu s prvním senátorským platem?

To nevím, nepřemýšlel jsem o tom. Víte, já podporuji různé charitativní a společenské aktivity, ale nechci to nikde veřejně propagovat. Nicméně, pokud se nad touto otázkou zamyslím, tak jednoznačně by si velkou odměnu zasloužili moji nejbližší - manželka, děti, rodiče, zkrátka nejbližší rodina. Vytváří mi zázemí, bez kterého by se moje práce nedala zvládnout, hodně času trávím prací na úkor rodiny a jen to vědomí, že je máte, že na vás někdo myslí a čeká, je ochoten pomoci, má vás rád - to jsou obrovské hodnoty, které se ale nedají žádnými penězi vyvážit. Velké poděkování a úctu si zaslouží také můj tým lidí na úřadě ve Vlašimi, který má značnou zásluhu na realizovaných projektech, jež jsou dnes chloubou Vlašimi. A pak jsou tu přátelé, známí, podporovatelé, všichni, kteří z našeho života tvoří někdy snesitelnou, někdy hezkou a někdy úžasnou pozemskou pouť. Všem moc děkuju. 

Má váš soupeř reálnou šanci vás porazit?

Volby jsou soubojem jako třeba některé druhy sportu - krasobruslení, gymnastika apod. Musíte na kolbiště něco přinést, nabídnout a uplatnit, aby se kýžený výsledek u rozhodčích dostavil. Jenže to samé má vždy v úmyslu i soupeř. A jde o to, komu se to lépe podaří, kdo více pracoval, může více nabídnout a garantovat. Rozhodčími jsou zde voliči. Můj soupeř má tisíc hlasů náskok, ale já se nevzdávám, věřím, že má pracovní historie, výsledky práce v dosavadních povoláních a důvěra občanů, kteří mě znají, mi dávají ještě stále dobré šance uspět. Prosím proto naše "rozhodčí", aby se dostavili v pátek nebo v sobotu do volebních prostor a pokud usoudí, že já . . . . DĚKUJI!!!
zpět