Luděk Jeništa
PLÁNOVANÉ AKCE

Starostové si váží života na venkově                                                                                                                                                        Starostové hájí zájmy obcí a měst                                                                                                                                                                  Starostové znají nejlépe problémy obcí a měst          
Obvod 41 - Benešov
Pátek
2. KOLO Senátních voleb

Obvod 41 - Benešov
Sobota
2. KOLO Senátních voleb
Málo míst v mateřských a základních školách
Téma / názory
Po roce 1989 se začalo měnit povědomí společnosti v mnoha oblastech a došlo postupně k přebírání zvyklostí a návyků, které byly ve vyspělých západních zemích pevně zakořeněny. Jednou z těchto oblastí jsou vstupy do manželských svazků. Přesněji řečeno výrazný věkový posun mladých lidí, kteří se rozhodli vstoupit do svazku manželského a založit rodinu. Pryč byly doby, kdy maminka a babička vyčítaly své nezadané 19leté dceři či vnučce, že už se nevdá a zůstane "na ocet". Mladí lidé prostě dávali přednost studiím, učení, podnikání a vytvoření podmínek pro obživu před založením rodiny a přenesením mnoha starostí na rodiče a prarodiče. Proto také náhle vzniklo jakési populační vakuum a většina zřizovatelů mateřských a základních škol, tedy měst a obcí, se musela začít zabývat problémem nenaplněných nebo prázdných školských objektů. A protože o ně byl zájem, v mnoha případech došlo k prodeji, přestavbě a jinému využití, pronájmu nebo dokonce k opuštění a následné devastaci. Poté však nejsilnější populační ročníky 70. let procitly z dlouhé svobody a začaly zakládat rodiny, sice ne vždy úředně potvrzené uzavřením manželství, zato silně vychylující populační křivku směrem nahoru. V obcích kolem Prahy navíc došlo vlivem masivní výstavby k bydlení k výraznému nárůstu počtu obyvatel. A zřizovatelé se dostali do opačných problémů, jenže mnohem těžších, protože řešení této situace si vyžadovalo významné finanční prostředky. Tato neblahá situace přetrvává ve většině měst a obcí, zvláště v prstenci kolem Prahy. Je nutné tento nedostatek míst v MŠ a ZŠ řešit. Ale řešit v kontextu s budoucím vývojem populace, s vědomím, že dojde po několika letech k posunu zvýšeného množství předškoláků na základní školy a křivka narozených dětí nabere směr dolů. Měly by to být kroky, které umožní městům a obcím využívat nově vzniklé či upravené prostory postupně v celé škále svých zřizovatelských povinností, případně i ve spolupráci se středním školstvím. Při těchto investicích tu musí být dlouhodobá vize jejího využití, třeba i v jiné smysluplné oblasti - volnočasové aktivity, spolková činnost, mateřská centra apod. Vzhledem k tomu, že jde o vážný problém měst a obcí, jehož řešení není ve finančních možnostech většiny těchto zřizovatelů, považuji za nezbytné zapojit evropské peníze. Je nutné vytvořit programy, jež by na tyto negativní skutečnosti reagovaly, které by byly obcím jaksi "šité na míru". Programy, jež by byly legislativně jednoduché, dobře kontrolovatelné s jasnými pravidly přidělování. Vše pod veřejnou kontrolou. Výhodou je, že většina měst a obcí má problémy téměř totožné. Školy, doprava - komunikace, parkování, obchvaty, péče o seniory, infrastruktura. Jsem přesvědčen, že nové finanční období evropských financí, které nás čeká, je pro města a obce stěžejní, počet programů, jejich nastavení, pravidla přidělování, zde bychom měli mít možnost řešit ty nejpalčivější problémy. Venkov je krásný pro život, ale bez podpory a tedy správného rozvoje to prostě nejde. Za venkov, obce a města je nutné bojovat, s dalšími starosty to umíme, což jsme dokázali. V příštím roce to bude 12 miliard korun navíc z rozdělovaných daní. A chceme pokračovat!
zpět
HLAVNÍ STRANA

O MNĚ

TÉMA / NÁZORY

PLÁN AKCÍ

PODPORA

GALERIE

KONTAKT